Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmoji sesija.

Spalio 4 d. Vatikane prasideda Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmoji sesija. Šventasis Tėvas prašo Dievo tautą melstis už Sinodą visą spalio mėnesį, o ypač spalio 1 d. – sekmadienį prieš Sinodo asamblėjos atidarymą.

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu spalio 1-osios sekmadienį ir visą spalį parapijų bažnyčiose meldžiamės už Sinodo darbą. Paskelbti liturginiai pasiūlymai – Eucharistijos šventimo baigiamojo palaiminimo bei visuotinių maldavimų tekstai – spalio 1-osios sekmadieniui (ir šiokiadieniams).

Tekstus rasime https://sinodas.katalikai.lt/sesija2023/liturgijai >>

Apie Vyskupų sinodo asamblėją žr. https://sinodas.katalikai.lt/