Vaikų ir jaunimo choras „Šiloja“


Choras šiuo metu yra baigęs savo veiklą

Kolektyvo susikūrimo pradžia  – 2010 metų ruduo: parapijos katechetės sesės Ignės iniciatyva vaikai iš Pirmosios Komunijos ir merginos iš Sutvirtinimo grupelių susibūrė į grupę, kurią buvo galima vadinti vaikų ir jaunimo choru. Jaunieji choristai mokėsi giesmių, psalmių giedojimo, Dievo žodžio skaitymo.

2013 metais šventiniame 3 metų gimtadienio paminėjime choristai kolektyvui suteikė vardą „Šiloja“ (pavadinimas pastebėtas istorinių knygų apie Šiluvos kraštą autorių tekstuose).

Kolektyvo dalyviai – Šiluvos gimnazijos mokiniai, Lyduvėnų miestelio bei Pagojukų seniūnijos vaikai ir jaunimas, visi Raseinių meno mokyklos Šiluvos filialo mokiniai. Esame dėkingi choristų tėveliams, artimiesiems už supratimą, palaikymą, paramą, kada vaikai ir jaunimas iš atokesnių vietovių gali atvykti dalyvauti šv. Mišiose, giesme šlovinti Viešpatį, tarnauti bažnyčioje Dievui.

Vaikų ir jaunimo choro ,,Šiloja“ veikla:

 • dalyvavimas, giedojimas šv. Mišiose, Dievo Žodžio ir bendruomeninės maldos skaitymas;
 • bendradarbiavimas su Šiluvoje gyvenančiomis Eucharistinio Jėzaus seserimis, su Šiluvos gimnazijos, Šiluvos seniūnijos bendruomenėmis, Raseinių meno mokyklos Šiluvos filialu;
 • edukacinės išvykos, dalyvavimas dekanato ir rajono, arkivyskupijos, respublikos renginiuose.

Veiklos atspindžiai:

 • Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje sekmadienio šv. Mišių, liturginių minėjimų, švenčių dalyvis, nuo 2010;
 • Švč. Mergelės Marijos Gimimo – Šilinių atlaidų dalyvis, nuo 2011;
 • Kauno apskrities vaikų ir jaunimo festivalio ,,Giesmių giesmelė“ dalyvis, 2013, 2014, 2015, 2017;
 • Kauno apskrities vaikų ir jaunimo konkurso-festivalio ,,Giesmių giesmelė“ dalyvė – choro solistė Rugilė Tovtkevičiūtė, 2014;
 • Respublikinio vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalio- konkurso ,,Lakštingala 2013“ diplomantas;
 • Aušros vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidų dalyvis, Vilniaus arkivyskupija, 2013;
 • Sakralinės muzikos festivalio ,,Giedame Marijai“ dalyvis, Telšių vyskupija, 2014;
 • Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyvis, Telšių vyskupija, 2014;
 • Raseinių r. KC projekto, skirto Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti, dalyvis, 2013;
 • Raseinių dekanato šventės ,,Pasaulio taika prasideda šeimoje“ dalyvis, 2014;
 • Raseinių parapijos Atsinaujinimo dienos ,,Ačiū, kad mokai mus būti gailestingais“ dalyvis, 2016;
 • Raseinių r. vokiečių kalbos šventės ,,Žibintų šviesa“ dalyvis, Šiluvos gimnazija, 2012-2015;
 • Rugsėjo 1-osios švenčių dalyvis šv. Mišiose, Šiluvos gimnazija, 2013-2016;
 • Raseinių dekanato Šeimų šventės ,,Pasaulio taika prasideda šeimoje“ dalyvis, 2017.

Choro vadovės veikla:

 • Respublikinėje mokytojų ir mokinių metodinėje konferencijoje ,,Sakralinio meno įtaka ugdymo procese bei šiuolaikinės visuomenės kultūrinei brandai“ parengtas ir skaitytas pranešimas ,,Choras ,,Šiloja“ – dvasinio ir muzikinio ugdymo sėkmė mokiniui ir mokytojui: paieškos ir atradimai“ , Kaunas, 2015;
 • dalyvavimas Kauno arkivyskupijos parapijų bendradarbių – vargonininkų ir chorų vadovų mokymuose – seminaruose ,,Tau naują giesmę sukursiu“, 2016;
 • Raseinių rajono švietimo centre parengta, pravesta paskaita ,,Choras ,,Šiloja“ – dvasinio ir muzikinio ugdymo sėkmė mokiniui ir mokytojui: paieškos ir atradimai“, 2017;
 • dalyvavimas Kauno arkivyskupijos parapijų bendradarbių – vargonininkų ir chorų vadovų, liturgijos skaitovų mokymuose – seminaruose ,,Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“, 2017.

 

1 c2 c6 c10