Šventoji Komunija

3-komunija

Šventoji Komunija yra save dovanojančios Dievo meilės sakramentas

Per šv. Mišias duona ir vynas perkeičiami į Kristaus Kūną ir Kraują. Prisidengęs duonos ir vyno pavidalais su mumis yra pats prisikėlęs Jėzus Kristus. Priimdami šventąją Komuniją susivienijame su Juo Švenčiausiajame Sakramente.

Šį sakramentą įsteigė pats Jėzus Paskutinės vakarienės metu. Lauždamas ir dalindamas mokiniams duoną ir vyną, jis įsakė tai daryti Jo atminimui, taip pasilikdamas šiame sakramente iki paskutinės dienos. Jis dar vadinamas Eucharistija, Švenčiausiuoju Sakramentu.

Vaikų pasirengimas Pirmajai Komunijai ir išpažinčiai

Pasiruošimui priimami pakrikštyti vaikai nuo 10 metų.

Vaikų pasirengimas krikščioniškai gyventi ir priimti Pirmąją Komuniją vyksta visus mokslo metus pagal Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro paruoštą programą.

Susitikimai vyksta kartą per savaitę parapijos namuose. Pamokėlių laikas derinamas susidarius grupei.

Vienas iš pagrindinių vaiko rengimo Pirmajai Komunijai tikslų yra tas, kad jis galėtų priimti Komuniją dalyvaudamas šv. Mišiose. Tam, kad vaikas įprastų ir išmoktų kuo sąmoningiau tai daryti, rengimosi metu vaikų ir tėvų dalyvavimas šv. Mišiose sekmadieniais bei per šventes yra privalomas.

Registracija vyksta mokslo metų pradžioje iki spalio mėnesio. Kreiptis į tikybos mokytoją katechetę s. Ignę mokykloje arba tel. 8 698 55030.

Pirmosios Komunijos šventė vyksta birželio mėnesį.

Tėvų, artimųjų įsitraukimas

Verta atkreipti dėmesį, kad pagrindinė atsakomybė už vaiko dvasinio gyvenimo ugdymą tenka tėvams. Parapijos kunigai, katechetai ir tikybos mokytojai yra tik pagalbininkai. Prašydami vaiką paruošti Pirmajai Komunijai, tėvai įsipareigoja padėti vaikui gyventi krikščioniškąjį dvasinį gyvenimą, patys kaip įmanoma sąmoningiau jį praktikuodami.

Todėl mūsų parapijoje kartais vyksta susitikimai tėveliams, kuriuose jų dalyvavimas labai pageidautinas. Susitikimų metu pristatomi pagrindiniai mūsų tikėjimo akcentai, apariami praktiniai pasiruošimo aspektai, taip siekiant tėvus įtraukti į vaiko pasiruošimą krikščioniškai gyventi.

Dalyvavimas šventėje

Pirmosios Komunijos šventėje dažniausiai dalyvauja visi šeimos nariai. Kad tai būtų ne tik vaiko asmeninė, bet ir visos šeimos šventė, maloniai kviečiame artimuosius pasirūpinti ne vien šventiniu stalu, bet artėjant tai dienai drauge su sūnumi/dukra priimti Sutaikinimo (išpažinties) sakramentą.

Taip pat kviečiame svečius supažindinti su tinkama apranga bažnyčioje, kuri turi derėti su vietos ir įvykio šventumu:

  • Moterims/merginoms derėtų: klasikinio pobūdžio suknelė, dengianti pečius, krūtinę bei siekianti kelius. Netinkama: įmantrūs, iššaukiantys aksesuarai bei makiažas, atvira apranga, demonstruojanti gražias kojas bei atvirus pečius.
  • Vyrams/vaikinams derėtų: klasikinio pobūdžio kostiumas ar marškiniai. Netinkama: sportinio stiliaus apranga bei batai, trumpi šortai, neišeiginiai džinsai bei sportiniai marškinėliai.

Suaugusiųjų ruošimas Pirmajai Komunijai ir išpažinčiai

  • Ruoštis šiems sakramentams gali tie asmenys, kurie yra priėmę krikštą.
  • Suaugusieji ruošiami individualiai. Kreiptis į parapijos kleboną.