Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčios apšvietimas

 

Jau nuo vasario mėnesio, keliaujant link Šiluvos galima išvysti iš tolo pasitinkantį šviesos srautą – Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Skirtinga spalvų paletė, kuri vienu ar kitu kartu nušviečia koplyčią, nėra atsitiktinė, tačiau nešanti žinią.

Šiluvos Apsireiškimo koplyčia apšviesta nuo sutemų iki vidurnakčio:

  • Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos spalvomis valstybinių švenčių vakare;
  • Kiekvienos mėnesio 13-os dienos, Švč. Mergelės Marijos dienos, išvakarėse – mėlyna spalva, simbolizuojančią dangaus tyrumą;
  • Šeštadienio vakarais, pagal liturginį laikotarpį, o po šv. Velykų ir penktadienio vakarais – skirtingomis spalvomis: Gavėnios ir Advento metu – violetine spalva, simbolizuojančią atgailą; eiliniu liturginiu laikotarpiu – žalia spalva, simbolizuojančią amžinąjį gyvenimą ir išganymo viltį, Velykų laikotarpiu – balta – geltona spalva, simbolizuojančią Prisikėlimą, šviesą ir džiaugsmą. Tam tikromis liturginėmis progomis koplyčia bus apšviesta ir raudona spalva, simbolizuojančią kančią bei Šventąją Dvasią;
  • Katalikų Bažnyčios iškilmių išvakarėse – atitinkama liturgine spalva;
  • Bus vakarų, ypatingomis progomis, kai koplyčia spindės įvairiomis spalvomis, visa spalvų palete. Apie šiuos įvykius pranešime atskirai.
  • Šiluvos šventovės informacija