SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS 2022 .06.17

 

Sutvirtinimas priimamas tik kartą gyvenime. Patepimo simbolika reiškia gausumo, džiaugsmo, gydymo ženklus, sietinus su įšventinimo ženklais. Tikintieji po Sutvirtinimo yra įpareigoti kitiems skelbti Jėzaus Kristaus meilę ir gerumą žodžiu ir darbais, net ginti tikėjimą. Sutvirtinimo metu gaunamos šios 7 Šv. Dvasios dovanos: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, pagarbi Dievo baimė.
Parapija dėkoja visiems, prisidėjusiems prie šios gražios šventės – Šiluvos maldos grupei už giesmes,vyskupui Lionginui ir kunigui Rolandui, bedruomenei Aušrinė už vėl paskolintą fotoaparatą, Aurelijai už nuotraukas, ir visiems buvusiems kartu.