Sumos choras

Choro vadovas – vargonininkas Vytautas Šveikauskas, tel. 8 614 87529

Repeticijos vyksta antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais
bei sekmadieniais prieš 12 val. šv. Mišias parapijos špitolėje,

choras gieda 12 val. šv. Mišiose bazilikoje

Šiluvos parapijos choras naujam gyvenimui atgijo nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio, kai jam pradėjo vadovauti vargonininkas Vytautas.  Palaipsniui choras vis pildėsi naujais nariais, šiuo metu jame gieda 14 moterų ir 8 vyrai. Choras džiugina savo balsais  ne tik Šiluvoje, bet kviečiami vyksta ir į kitas parapijas: Žaiginio, Lyduvėnų. Svečiavosi ir giesmes dovanojo Žemaičių Kalvarijoje, Kurtuvėnuose, Šeduvoje.

img_7950