Suaugusiųjų maldos grupė

Suaugusiųjų maldos grupei vadovauja  s. Ignė-Ramutė Bazilevičiūtė SJE,
tel. 8 698 55030.

Dvasios tėvas ir palydėtojas – kun. Erastas Murauskas,
tel. 8 612 56938.

Grupė renkasi kiekvieną pirmadienį 19 val. Šiluvos parapijos namuose (Raseinių g. 16) ir kiekvieną sekmadienį gieda 10 val. Šv. Mišiose

Maldos grupę lankantys tikėjimo broliai ir seserys kartu meldžiasi už save ir parapijos bendruomenę, dalijasi tikėjimo įžvalgomis, savo tikėjimu bei Dievo veikimu mūsų gyvenimuose, giedame, skaitome Šv. Raštą, juk kartu lengviau suprasti Dievo Žodį.

Čia ateina tie, kurie nori bendrauti su savo tikėjimo broliu ir sese, atnešti savo džiaugsmą, išgyventą vienybėje su Dievu, bei pasidalinti juo su kitais. Į susitikimus ateina žmonės, kuriems nesinori būti vieniems savo tikėjimo kelyje, kuriems būtina numesti jausmų, prieštaravimų, dvasinės sausros naštą, slėgusią juos ir kurie bando suprasti Dievo Žodį, Dievo veikimą gyvenime. Tą pirmadienio vakarą visi gali nusimesti savo dirbtiną puošnumą ir pabūti savimi, pabūti pavargusiu, pasakyti, kad skauda, galima tada paprašyti: „Pasimelskite už…“ Ir meldžiasi visi su vidine jėga ir tikėjimu.

Maldos grupės susirinkimų metų yra skaitomas Šventasis Raštas,  giedamos giesmės, vyksta bendra agapė. Mes šloviname, garbiname ir dėkojame Viešpačiui.

img_3294