Šiluvos parapijos klebono išleistuvės

Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves – padėkos ir atsisveikinimo Mišias, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. Drauge melsimės Šiluvos bazilikoje. Po Šv. Mišių – kviečiame susirinkti Jono Pauliaus II piligrimų namuose (M. Jurgaičio a. 5, Šiluva), kur galėsime išsakyti savo palinkėjimus klebonui Erastui. O prie vaišių stalo gali prisidėti kiekvienas norintis.