Seserys Eucharistietės

Vienuoliniai namai Šiluvoje:

M. Jurgaičio g. 17, 
60432 Šiluva, Raseinių r.

siluvos_ist_muz_isor

Šiluvoje Eucharistinio Jėzaus seserys gyvena nuo 2002 metų rugsėjo.

Čia tarnauja keturios seserys:

ses. Agnė Birutė Gučaitė SJE  ( mob. 8 686 34132 )

 ses. Marija Gude SJE (Jono Pauliaus II-ojo namų administratorė, mob. 8 687 87124)

ses. Ignė Ramutė Bazilevičiūtė SJE ( Namų vyresnioji, tikybos mokytoja, katechetė, mob. 8 698 55030)

ses. Regina Edita Teresiutė SJE ( mob. 8 650 26125)

 

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE) įkurta Lietuvoje 1947 m.

Tai vienuolija, siekianti mylėti ir šlovinti Jėzų Eucharistijoje bei apaštalauti Jo garbei.

Charizma: nuolanki meilė Eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu.

Tikslas: siekti, kad visi, ypač vaikai ir jaunimas, pažinę ir pamilę Eucharistinį Jėzų, pagal Jį tvarkytų savo gyvenimą.

Daugiau apie seseris Eucharistietes: www.sje.lt
El. p. eucharistietes@sje.lt