RUGPJŪTĮ MELDŽIAMĖS

 

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
– už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje.
ARKIVYSKUPIJOS intencija –
– kad Šventosios Dvasios stiprinami mūsų Tėvynėje išlaikytume vienybės ir brolystės dovaną ir augtume pagarba vieni kitiems.