RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ -ŽOLINĖ.

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarkaraščiu, tai yra 10 val. ir 12 val.

Apreiškimų knygoje pasakojama, kad Marijai mirus, apaštalai budėjo prie jos kapo. Naktį vienas apaštalų išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę ir patikrinę karstą, apaštalai Marijos kūno neberado. Vietoj jo karste buvo tik daugybė gėlių. Tuo pat metu danguje pasirodė saule apsisiautusi moteris, ant galvos užsidėjusi dvylikos žvaigždžių vainiką, o po jos kojomis buvo šviesus mėnulis. Būtent taip Apaštalas Jonas aprašo regėjimuose matytą moterį.