Projektui „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“ įsibėgėjus

2019 m. birželio mėnesį baigti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos stogo dangos keitimo darbai, kurie buvo atlikti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“ (projekto kodo Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0001).

Dėl stiprėjančio Kauno arkivyskupijos ir Raseinių rajono savivaldybės bendradarbiavimo įgyvendinant Religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programą, Šiluva tampa patrauklia šiuolaikine piligrimine šventove: 2019 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais čia apsilankė per 19 tūkstančių lankytojų, o rugsėjo mėnesį Didžiuosiuose Šilinių atlaiduose dalyvavo apie 50 tūkstančių maldininkų. Bazilikoje vyko trys dideli koncertai. Pernai surengta Šiluvos meno bienalė, 2020 m. – Šiluvos teatro bienalė. 2015 metais Šiluvą aplankė piligrimai iš 23-jų šalių, o 2019 m. – net iš 42-jų.

Įgyvendinant projektą, Bazilikoje atlikti tvarkomieji statybos darbai: stogo tvarkymas, skliautų šiltinimas, apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisro pavojaus signalizacijos sistemos įrengimas.

Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba, įgyvendindama šį projektą, papildė Šiluvos piligrimų informacijos centro muziejų nauja ekspozicine įranga.

2019 m. birželio–gruodžio mėnesiais muziejų aplankė 10 100 lankytojų. Jame tuo laikotarpiu buvo surengtos kelios parodos: „Gyrius motinų rankoms“ (senieji audiniai, nėriniai, siuviniai iš Šiluvos bažnyčios kuperko); seniausių Šiluvoje turimų knygų, maldaknygių, brošiūrų; vėliau – siuvinėjimo paroda, kurioje jau buvo galima demonstruoti labai vertingus, senus ir brangius (paveldinius) siuvinėtus liturginius daiktus ekspozicinėse spintose. Dabar ekspozicinė įranga yra pritaikyta nuolatiniam istoriškai arba meniškai vertingų eksponatų demonstravimui. Muziejaus salėje vyko knygų pristatymai, atskirų grupių seminarai, konferencijos, kurių dalyviai apžiūrėdavo ne tik muziejų, bet ir aplankydavo visas sakralias Šiluvos šventovės vietas. Per 2019-ųjų metų antrąjį pusmetį pravesta 270 ekskursijų – tai 80-čia ekskursijų daugiau nei 2018 metais.

Pagal projektą „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“ atliktiems darbams išleista 217 615,83 EUR. Projektą finansuoja Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnybos informacija

Nuotrauka M. Stanulytės

Nuotrauka M. Stanulytės

Nuotrauka L. Urbonienės

Nuotrauka M. Stanulytės

Nuotrauka P. Taučo

Nuotrauka P. Taučo