Projektas „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“

2017 m. vasario mėn. viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“ (projekto kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0001) įgyvendinimo. Projektui įgyvendinti skirta iki 240.000,00 Eurų finansavimo lėšų. Projektą finansuoja Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Įgyvendindama šį projektą, Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba siekia kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti lankytojų kultūrinėms reikmėms Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką, įsigyti ir įrengti ekspozicinę įrangą Šiluvos piligrimų informacijos centro muziejuje. Rekonstravus baziliką numatoma per metus papildomai pritraukti daugiau nei 3000 lankytojų.

Įgyvendinus projektą kultūros ir religinių  apeigų paslaugos bus kokybiškesnės ir įvairesnės: bus vykdoma koncertinė (sakralinės muzikos koncertai, parapijų chorų koncertai), teatrinė (parapijų bendruomenių ir vizituojančių teatro trupių spektakliai Šiluvos atlaidų metu), švietimo – edukacinė (ekskursijos Bazilikoje), muziejinė ir kita veikla. Sutvarkytoje Bazilikoje tikintieji ir kiti lankytojai jausis patogiau ir saugiau, ji bus atviresnė ir prieinamesnė visuomenei.

Įsigijus naują ekspozicinę įrangą bus galima išplėsti su sakraliniu kultūros paveldu susijusią ekspoziciją muziejuje: bus eksponuojamos nuotraukos, straipsniai, knygos, kita išlikusi iki mūsų dienų vizualinė medžiaga, ir ši ekspozicija Šiluvos muziejuje veiks ištisus metus.

Atliekant projekte numatytus tvarkomuosius paveldosaugos ir kapitalinio remonto darbus kartu bus siekiama išsaugoti sakralinio kultūros paveldo vertę ir reikšmę, padidinti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos žinomumą bei populiarumą Lietuvoje ir tarp iš užsienio atkeliavusių piligrimų.

Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnybos informacija