Pirmoji Komunija 2022.06.05

 

ŽENK IŠ AUKSO TAURĖS, Viešpatie, pas mus: * būki mūsų svečias, mylimas brangus. *
– Kviečiam, prašom iš visos širdies: * ženk į mūsų sielas, laukiančias Tavęs.