Pastoracinė taryba


Ekonominė grupė:

Kun. Erastas Murauskas Parapijos klebonas Tel. 8 612 56938
El.p. erastasm@yahoo.com
Gražina Jacikienė Tel. 8 616 23610
El.p. grazinajacikiene@gmail.com
Jolanta Aukštakienė Kaimo turizmo sodybos ,,Pakalnė” savininkė Tel. 8 615 35222
El.p. jolanta@pakalne.lt
Raimundas Petroševičius Raseinių rajono savivaldybė Tel. 8 686 58636el.p. raimundas.petrosevicius@raseiniai.lt

Liturgijos grupė:

s. Ignė –Ramutė Bazilevičiūtė Parapijos katechetė, Šiluvos gimnazijos tikybos mokytoja Tel. 8 698 55030
El.p. igneramute@gmail.com
Saulius Kazakauskas Šiluvos Švč. M .Marijos Gimimo bazilikos zakristijonas Tel. 8 620 38991
El.p. saulaitis28@gmail.com
Birutė Greicienė Raseinių raj. kultūros centro Šiluvoje kultūrinių renginių organizatorė Tel. 8 616 21480
El.p. bgreic@gmail.com
Aurelija Vaišvilaitė Parapijos floristė, ekstraordinarinė Komunijos dalintoja Tel. 8 615 16865
El.p. aurisimus@gmail.com
Vytautas Šveikauskas Parapijos vargonininkas Tel. 8 614 87529
El.p. vytautasveikauskas@gmail.com

Informacijos ir viešinimo grupė:

Jolanta Aukštakienė Kaimo turizmo sodybos ,,Pakalnė” savininkė Tel. 8 615 35222
El.p. jolanta@pakalne.lt
Raimundas Petroševičius Raseinių rajono savivaldybė Tel. 8 686 58636el.p. raimundas.petrosevicius@raseiniai.lt
Aurelija Vaišvilaitė Parapijos floristė, ekstraordinarinė Komunijos dalintoja Tel. 8 615 16865
El.p. aurisimus@gmail.com
Justina Sebeckytė

 

 

Raseinių Socialinės paramos skyriaus Šiluvos seniūnijos specialistė

 

Tel. 8 626 27406
El.p. justina.sebeckyte@gmail.com
Laimutė Ivanauskienė Tel. 8 681 49815

El.p. laimam750@gmail.com

Tarnysčių grupė (švenčių organizavimo ir kt.):

Irena Blužienė Vaistininkė Tel. 8 650 60368
El.p. irena.bluziene@gmail.com
Judita Stoškienė Šiluvos bendruomenės ,,Aušrinė” pirmininkė Tel. 8 652 90257
El.p. stoskienejudita@gmail.com
Zita Marcinkienė Parapijos „Caritas“ Tel. 8 655 01760