Pastoracinė taryba


Ekonominė grupė:

1. Kun. Šarūnas Petrauskas Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos klebonas; tel. nr. 867773967,

El. paštas saruno.p@gmail.com – vadovas

2. Kun. Robertas
Urbonavičius

Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vikaras; tel.
864575512
El. p. robertasurbon@yahoo

3. Gražina Jacikienė Tel. 8 616 23610

El. p. grazinajacikiene@gmail.com.

4. Jolanta Aukštakienė Kaimo turizmo sodyba ,,Pakalnė” savininkė
El. p. jolanta@pakalne.lt ir info@pakalne.lt

5. Raimundas Petroševičius Raseinių savivaldybė; tel. 868658636
El. p. raimundas.petrosevicius@raseiniai.lt

Liturgijos grupė:

1. s. Ignė –Ramutė
Bazilevičiūtė – kordinatorius

Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos katechetė, Šiluvos
gimnazijos tikybos mokytoja; tel.869855030;
el. p. igneramute@gmail.com

2. Kun. Robertas
Urbonavičius

Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos vikaras; tel.
864575512
El. p. robertasurbon@yahoo

3. Saulius Kazakauskas Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo bazilikos zakristijonas;

tel. 862038991
El. p. saulaitis28@gmail.com

4. Birutė Greicienė  tel. 867819110
el. p. bgreic@gmail.com

5. Aurelija Vaišvilaitė Parapijos floristė, ekstraordinarinė komunijos

dalintoja; tel. 861516865
El. p. aurisimus@gmail.com

6. Vytautas Šveikauskas Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo parapijos

vargonininkas; tel. 861487529
El. p. vytautasveikauskas@gmail.com
7. Remigijus Kalakauskas  tel. 862161422, Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo bazilikos zakristijonas

Informacijos ir viešinimo grupė:

1. Jolanta Aukštakienė – kordinatorius

Kaimo turizmo sodyba ,,Pakalnė” savininkė
El. p. jolanta@pakalne.lt ir info@pakalne.lt

2. Raimundas Petroševičius Raseinių savivaldybė; tel. 868658636
El. p. raimundas.petrosevicius@raseiniai.lt

3. Aurelija Vaišvilaitė Parapijos floristė, tel. 861516865
El. p. aurisimus@gmail.com

4. Justina Sebeckytė Šiluvos seniūnijos darbuotoja; tel.862627406;

El. p. justina.sebeckyte@gmail.com
5. Silvija Rudokienė Šiluva; Kapų 7 ; tel.+37066362840
6. Ivanauskienė Laima Šiluva, Jono Pauliaus II g. tel.868149815

El. p laimam750@gmail.com

Tarnysčių grupė (švenčių organizavimo ir kt.):

1.Irena Blužienė  tel. 865060368;
El. p. irena.bluziene@gmail.com

2. Zita Marcinkienė tel.865501760
3. Alma Pranckevičienė Šiluva ; tel. 865668076

El. p. almux0721@gmail.com