Parapijos teritorija

Šiaurinė riba: Nuo Tytuvos upelio (Tytuvėnų miške), į rytus Raseinių – Kelmės rajonų riba: kerta kelią Tytuvėnai – Šiluva, Vičių miško pietiniu pakraščiu ir vidine laukyme į šiaurryčius, palieka rajono ribą, kerta Vičių mišką į rytus, laukais ir vandens kanalu iki vieškelio tarp Pašakarnio (Šiaulių vyskupija) ir Naukaimio kaimų. Kerta vieškelį, pietiniu Tytuvėnų tyrelio kraštu į rytus ir šiaurryčius, apimant Plekaičių, Kelmynų ir Medsodžių kaimus, iki Tytuvėnų tyrelio pietinio krašto rytinio taško (Kelmės – Radviliškio rajonų ribos, miško kelio ir vandens kanalo sankirtos). Nuo sankirtos Papušinio miške, Kelmės – Radviliškio rajonų riba į pietus ir pietryčius, paliekant Miškinių kaimą (Šiaulių vyskupija), rajono riba į pietus kerta vieškelį į Šaukotą, palieka rajono ribą ir iš rytų, šiaurės ir vakarų aplenkia Ropkepių kaimą (Šiaulių vyskupija), kerta vieškelį į Šaukotą ir sugrįžta į rajono ribą. Rajono riba į pietvakarius, iki Raseinių, Kelmės ir Radviliškio rajonų ribų sankirtos, Sandravos miško pamiškėje, ties kryžkele kelio į Kelmynų kaimą.

Rytinė riba: Nuo rajonų ribų sankirtos, Raseinių – Radviliškio rajonų riba į pietryčius iki vandens kanalo ties Kaunetiškių (Šiaulių vyskupija)kaimu. Nuo rajono ribos, ties Kaunetiškių kaimu, vandens kanalais į pietvakarius, keliu į pietvakarius ir šiaurvakarius tarp Rinkšelių ir Vainotiškių (Žaiginio parapija) kaimų, lauko keliu į pietvakarius iki Avižės upelio. Avižės upeliu žemyn iki Sandravos upelio. Sandravos upeliu aukštyn iki kelio, einančio tarp Medingių ir Seimeniškiu kaimų. Keliu į pietvakarius tarp Medingių (Šiluvos parapija) kaimo ir Seimeniškių (Žaiginio parapija) kaimo. Už kaimo, nuo kelio eina laukais į rytus iki Sandravos upelio. Nuo Sandravos upelio į pietus per Zborčiznos mišką, paliekant Zborčiznos kaimą (Žaiginio parapija), per Vainorių mišką į pietus iki pietinės pamiškės vandens kanalo. Vandens kanalu į pietus laukais iki Liolingos upelio. Liolingos upeliu žemyn iki užtvankos. Nuo užtvankos keliu į pietryčius iki Luknės upelio užtvankos. Nuo užtvankos Luknės upeliu žemyn iki Dubysos.

Pietvakarinė riba: Dubysos upe aukštyn iki Lapišės upelio intako (Godlaukio miško).

Vakarinė riba: Nuo Dubysos upės (Godlaukio miško) Lapišės upeliu aukštyn iki Žalpių akmens. Prie akmens palieka Lapišės upelį, suka laukais į šiaurės rytus link Meškynės miško. Meškynės miško vakarine pamiške į šiaurę, paliekant Ribukų, Baltkarčių ir Vičaičių kaimus (Lyduvėnų parapija), Palapišių miško pietvakarine ir vakarine pamiške, Lapišės upeliu aukštyn, paliekant Palapišių ir Pumpurų kaimus (Lyduvėnų parapija), Tytuvos upeliu aukštyn iki Raseinių – Kelmės rajonų ribos, Tytuvėnų miške.

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos Gimimo parapija ribojasi su Žaiginio, Betygalos, Raseinių ir Lyduvėnų parapijomis bei Šiaulių vyskupija.

GYVENVIETĖS IR KAIMAI:

Šiluva, Akmenė, Akstinai, Antaniškiai, Aušrinė, Bogušiai, Bogušiškiai, Bogušiukai, Darbutiškiai, Dumbulė, Girinaičiai, Gradaučizna, Grigaičiai, Juškaičiai, Kalniškiai, Katauskiai, Kaulakiai II, Kelmynai, Kepurninkai, Kiaulininkai, Kybartėliai, Kušeliškė, Laugalis, Lukaičiai, Medingiai, Medsožiai, Narušiai, Naukaimis, Norvydžiai, Padubysys, Pagojai, Pažyzdrys, Petkūniškiai, Pežai, Piktaičiai, Pyragiai, Plekaičiai, Rainiškiai, Rinkšeliai, Roglaičiai, Sandrausiškė, Skaraitiškė, Skudžiūnai, Šiauleliai, Tverijoniškė, Vainoriai, Vaitiškiai, Varkaliai, Vilkiškiai, Zacharovka, Zbaras, Zopelskiai.

Šios ribos nustatytos Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 metų balandžio 3 dienos dekretu Nr.229, kuris panaikina visus ankstesnius parapijų ribas nustatančius potvarkius.