Neįgalių žmonių globos bendrija

Šiluvos Neįgaliųjų Globos Bendrija.

 

Šiluvos miestelyje 1999m. gruodžio 15d.buvo įkurta Šiluvos neįgaliųjų bendrija. Ją įkūrė tuometinis pirmininkas Petras Burneika. Jis bendrijai vadovavo iki 2002 metų .Patalpų, kur bendrijos nariai galėtų  susirinkti nebuvo. Tai iššūkis buvo didelis. Kad lengviau būtų išsilaikyti ir veikti, patalpos buvo labai reikalingos .Tuo metu pirmininkavo Marytė Varnienė(2002-2004). Keitėsi reikalavimai, buvo minamas ir savivaldybės slenkstis. Kol pagaliau vieną dieną – šventė… 2004m. birželio 1 dieną buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su savivaldybe. Šią sutartį pasirašė tuometinė pirmininkė Birutė Želvienė. Ji bendrijai vadovavo nuo 2004 iki 2014m. Nuo 2014 iki 2017 m. pirmininkė buvo Asta Beniulienė. O nuo 2018 m.bendrijai vadovauja Jūratė Dabžanskienė.

 Veikla. Bendrijos nariai muzikuoja, mezga, piešia, žaidžia. O tam, kad būtų lengviau buityje, neįgalieji gali išsiskalbti, apsiprausti. Savipagalbos  grupelėse, gali aptarti  rūpimus klausimus, pasiguosti, išgirsti patarimus. Tuomet ir lengviau, ir drąsiau.

Bendrija mėgsta ir keliauti. Kai tik yra galimybė, vyksta į  poilsines stovyklas Šventojoje. Neįgaliųjų bendriją globoja, t Vilniaus LPŽGB skėtinė organizacija. Šiluviškiai bendradarbiauja ir su kitomis bendrijomis. Kartu semiasi patirties. patirties.