Ministrantai

Berniukus patarnauti kviečia zakristijonas Saulius Kazakauskas, tel. 8 620 38991

Patarnautojai renkasi prieš šv. Mišias bažnyčios zakristijoje

Ministrantas (lot. minister „patarnautojas“) – kunigo padėjėjas, padedantis jam liturgijos apeigų metu.

Ministrantai kiekvieną sekmadienį patarnauja šv. Mišių metu, mokosi įvairių dalykų, pavyzdžiui, liturgijos reikšmės, kaip teisingai patarnauti (skambinti varpeliais, nešti atnašas, smilkyti, skaityti Dievo Žodį ir kt.), talkininkauja parapijos švenčių metu.

Kiekvieną vasarą patarnaujantys berniukai dalyvauja Kaulakiuose vykstančioje Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykloje, kurioje draugėn susibūrę įvairių parapijų berniukai ir vaikinai turi galimybę artimiau pažinti liturgiją, suvokti šv. Mišių prasmę, augti pavyzdingais, atsakingais, teisingais ir aktyviais Bažnyčios bendruomenės nariais.

img_7422 img_6385

img_1326