MARIJOS DIENA ŠILUVOJE

 

LAPKRIČIO 12 DIENĄ
13 – os valandų naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.
LAPKRIČIO 13 DIENĄ
APSIREIŠKIMO koplyčioje
7 val. šv. Mišios
8 val. šv. Mišios
9 val. šv. Mišios
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje
10 val. šv. Mišios
10.45 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. katechezė „Eiti drauge. Kelionės į Emausą pamokos“. Sako kunigas Artūras Kazlauskas
11.30 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
12 val. iškilmingos šv. Mišios. Vadovauja kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. )
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija
15 val. Gailestingumo vainikėlis
15.20 val. Kryžiaus kelias
TRANSLIACIJOS :
Arkivyskupijos Youtube , Šiluvos FB, Marijos radijas