Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 10 val.

ATLAIDAI

Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

lyduvenu-tiltas-ir-kaimas-55b3f0792f872

Klebonas: kun. Erastas Murauskas, tel. 8 612 56938

Zakristijonas: Saulius Mockus, tel. 8 676 40717

Vargonininkė: Renata Butkutė, tel. 8 610 62329

Esant reikalui raktai nuo vartų: kreiptis į Eleną Žutautienę, tel. 8 618 04848