Ligonių patepimas

7-patepimas

Ligonių patepimas yra negalios išgyvenimuose sustiprinantis ir viltį teikiantis sakramentas

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas sunkiau (nebūtinai mirtinai) sergantiems tikintiesiems, kad jie sustiprėtų, pasveiktų, o jei jau yra laikas tikinčiajam iškeliauti iš šio pasaulio, kad jis iškeliautų Viešpaties paguostas ir vienybėje su Juo. Ligoniui atkritus ar susirgus kita liga, Ligonių patepimas gali būti pakartotas. Taip pat tinka priimti prieš sunkią operaciją.

Tai ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Liga ir kančia, būdami neatskiriami kiekvieno žmogaus palydovai, gali padėti jam naujai pažvelgti į savo gyvenimą ir santykį su Dievu. Ligos sunkumai, kančios valandos, negalia, krikščionio išgyvenami kartu su Dievu, palaiko viltį, stiprina, įprasmina kentėjimus kaip maldą už save ir kitus.

Pasirengimas

Prieš kviečiant kunigą,  pirmiausia derėtų pakalbėti su pačiu ligoniu, padėti jam pasiruošti priimti Atgailos ir Ligonių sakramentus. Artimieji yra įpareigoti pasirūpinti, kad jų ligoniai kiekvienais metais atliktų Metinę išpažintį ir priimtų Šv. Komuniją.

Laukiant kunigo derėtų pasiruošti – sutvarkyti kambarį, nes bus atnešamas ir priimamas pats Viešpats Jėzus.

Ant baltai užtiesto staliuko padėti kryželį, dvi žvakes. Jeigu ligonis sunkiai ryja, paruošti stiklinę vandens ir valgomąjį šaukštą. Taip pat ant lėkštelės padėti du gabalėlius vatos.

Atvykus kunigui, artimieji susirenka prie ligonio, paskui turėtų palikti jį vieną pokalbiui ir išpažinčiai.

Pas sunkiai sergantį ligonį kunigas atvyksta bet kuriuo metu:

Kunigas Erastas: 8 612 56938
Kunigas Robertas Tel. +370 645 75512