Ligonių diena Šiluvoje

Gegužės 26 – oji Ligonių diena Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu.

Šv. Mišios 12 val. bazilikoje, po jų asmeninis kunigų palaiminimas.

18 val. Šv. Mišios bazilikoje

Po Mišių Šv. Sakramento adoracija, šlovinimas, palaiminimas Šv. Sakramentu

Mišias aukos Šiluvos kunigai, vikaras Robertas Urbonavičius ir klebonas Erastas Murauskas. Mišiose ir adoracijos metu giedos Šiluvos maldos grupė