Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių 30-metis „Aš esu su jumis per visas dienas“ (Mt 28, 20)

 

Jubiliejaus atidarymas ir Šviesos kelias bazilikoje, nuostabus vakaras su mažutėliais, jų vaidyba ir giesmėmis