III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje

Trečioji mokslinė konferencija Šiluvoje kvies kalbėti apie kūrybiškumą
Birželio 12 d. į Šiluvos šventovę kviečiami sugrįžti mokslo piligrimai bei drauge diskutuoti
krikščionybės ir kūrybiškumo tema. Būti kūrybiškam – Dievo pašaukimas žmogui. Pradžios
knygoje skaitome, jog Viešpats Kūrėjas sukuria žmogų kaip mažąjį kūrėją, pašauktą
bendradarbiauti didžiajame ir besitęsiančiame kūrinijos kūrimo akte. Būti žmogumi savaime reiškia
atspindėti Dievo kūrybiškumą savuoju kūrybiškumu. Vis dėlto kūrybiškumas tarsi įkalina.
Postmodernioje visuomenėje elgtis kūrybiškai tampa ne tik mados šauksmu, bet ir imperatyvu
kiekvienam žmogui. Susiformuoja tokios sąvokos kaip kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika,
dėl kurių kūrybiškumas tampa privalomas. Gyvenant informacijos amžiuje, socialiniai tinklai
įgalina kiekvieną būti kūrėju. Tačiau ar tai nemenkina pačios kūrybos kaip išimtinės ir pakylėtos
veiklos sampratos? Ar kūryba netampa vienadiene, profaniška, nenešančia ilgalaikių gyvenimo
pokyčių?
III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje skirta nagrinėti fundamentalią kūrybos ir
kūrybiškumo sampratą teologijos ir kitų mokslų požiūriu, tarpdiscipliniškai pažvelgti į kūrybos
problematiką įvairiose žmogaus gyvenimo ir veiklos sferose.
Konferencijos organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto
Katalikų teologijos fakultetas.
Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių krašto istorijos muziejus.
Informaciniai rėmėjai: Marijos Radijas, internetinis portalas Raseinių naujienos, internetinis
portalas Mano Raseiniai.
Pageidaujantys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis info@siluva.lt

PROGRAMA

Birželio 12 d. Šiluvos piligrimų centras
10.50 – 11.00 Sveikinimo žodis.
11.00 – 11.15 Doc. dr. Kastytis Rudokas „Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia. A.
Vivulskio genijus kuriant ex nihilo“
11.15 – 11.30 Milda Vitkutė „Benedikto XVI liturgijos teologija: kūrybiškumas kaip egzistencinės
tuštumos maskavimas“
11.30 – 11.45 Kun. dokt. br. Vidas Labanauskas OCD „Šv. Jėzaus Teresė Avilietė: moters
kūrybiškumas ir drąsa XXI amžiui“
11.45 – 12.00 s. dokt. Dominyka – Violeta Šlepikaitė „Didysis Meilės įsakymas: Jn 13,34 – galia

kūrybiškumui“
12.00 – 12.30 Diskusija

14.00 – 14.15 Kun. dr. Nerijus Pipiras „Tremtinių religinė kūryba kaip vilties ženklas: maldaknygė
„Marija, gelbėki mus“
14.15 – 14.30 Prof. dr. Rasa Čepaitienė „Kūrybiškumas ir pasipriešinimas: disidentų būdai apgauti
sistemą“
14.30 – 14.45 Kun. dr. Modris Lācis „Tiltas ir upė: teologinių įvaizdžių taikymo kūrybiškumas šv.
Kotrynos Sienietės tekstuose“
14.45 – 15.15 Baigiamoji diskusija
18.00 Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje
Birželio 13 d. Švč. Mergelės Marijos diena Šiluvoje
Programa:

Išvakarėse, birželio 12 d. nuo 22 valandos vyks Švenčiausiojo Sakramento Adoracija. Budėjimas ir
maldos vyks visą naktį iki birželio 13 d. 7 val. ryto.
7.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)
8.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
9.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje)
10.00 Šv. Mišios (Bazilikoje)
10.45 Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
11.00 Katechezė
11.30 Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje)
12.00 Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje)
14.00 Iniciatyva „Šiluvoje skaitome“ – doc. dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis paveldas“
pristatymas Šiluvos piligrimų centre. Dalyvauja monografijos autorius ir Raseinių rajono
savivaldybės vyriausiasis architektas Armandas Mockus. Moderuoja prof. dr. Rasa Čepaitienė