Gyvojo rožinio grupelė

Grupelės vadovas Saulius Kazakauskas, tel. 8 620 38991

Grupė renkasi pirmais mėnesio sekmadieniais

Gyvojo rožinio maldos grupė Šiluvoje įkurta 2006 metais.

Grupelės nariai meldžiasi rožinį parapijos intencijomis, kas antrą šeštadienį tiesioginės transliacijos per Marijos Radiją metu. Taip pat prieš šv. Mišias kiekvieno mėnesio 13 ir Ligonių dienomis.

Nuo gegužės iki lapkričio mėnesio jų vadovaujama rožinio malda vyksta prieš vakarines šv. Mišias Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje.