Grupė „Motinos maldoje“

Grupės koordinatorė – Irena Blužienė, mob. 8 650 60368

Grupelė renkasi kas antrą trečiadienį 19 val (vasarą 20 val.) parapijos namuose

mmlogotipas-baltas

Šiluvoje grupelė pradėjo kurtis 2012 metais, kai į Šiluvą atvykusi sesutė Pija SJE pradėjo greta vaikų pasiruošimo Pirmajai Komunijai organizuoti ir vaikų tėvelių katechezę. Susibūrė mamų grupelė, kuri vėliau susipažino su „Motinos maldoje“ koordinatore ir susirinkimai įgavo šio judėjimo formą.

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu.

Kaip vyksta grupių „Motinos maldoje“ susitikimai?

Grupės gali būti 3-7 asmenų, o gali būti ir didesnės. Susitikimai vyksta bažnyčioje, parapijos namuose ar tiesiog kieno nors namuose. Ant stalo padedama:

  •     kryžius – kaip Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, priminimas,
  •     žvakė – kaip Jėzaus, Pasaulio šviesos simbolis,
  •     Šventasis Raštas – Gyvenimo Žodis,
  •     nedidelis krepšelis, į kurį sudedamos kortelės  su vaikų vardais.

Po maldos motinos atsiklaupusios kreipiasi į Dievą, pavesdamos Jam savo vaikus ir tuos, kuriems nori padėti, išsakydamos savo rūpesčius, meldžiasi užtarimo maldomis. Susitikimą užbaigia agape, liudijimais.

Susitikimai yra atviri, juose gali lankytis įvairių krikščioniškų konfesijų atstovės. Saugomas pokalbių konfidencialumas, kadangi vyrauja atvirumo ir pasitikėjimo dvasia.

Grupelės moterys ne tik dalyvauja susirinkimuose, bet ir kartu keliauja – turėjo išvykas į Kauną, aplankė Marijos Radiją, Žemaičių Kalvariją, pas brolius pranciškonus. Taip pat 2015 m. lapkričio 21 d. dalyvavo 15 metų jubiliejiniame suvažiavime Kretingoje.

motinos-maldoje-kretingoje