Gitaristų būrelis

Būrelio vadovas – klebonas Erastas Murauskas, tel. 8 612 56938

Jaunimas, norintis mokytis groti gitara, renkasi parapijos Špitolėje pirmadieniais po pamokų individualiu laiku.

Būrelyje 7-12 klasių jaunimas mokosi groti gitara. Pradžioje gavę lapą su pagrindiniais akordais, greitai mokosi groti dainas, pritarti grojančiam klebonui kita partija.

Išmoktus kūrinius tikrai netrūksta kur parodyti. Gitaristai kviečiami groti įvairiuose mokyklos renginiuose, dekanato šventėse, vaikų namuose.

Kviečiame paklausyti 2016 m. Adventinio vakaro Kaulakių bibliotekoje metu atliktų kūrinių („Alio, Raseiniai“ video).