Dvasinis pokalbis

mother and son holding hands

Dvasinis pokalbis – tai susitikimas su kunigu, kurio metu yra pasidalinama savo gyvenimu, klausiama patarimo, tačiau susitikimo tikslas nėra nuodėmių atleidimas. Tokiam susitikimui yra tinkamos visos Jums rūpimos temos.

Dvasinio pokalbio metu besikreipiantis asmuo pirmiausia yra išklausomas, jis turi galimybę be baimės atskleisti savo išgyvenimus. Palydėtojas nepriklausomai nuo situacijos padeda jo gyvenime įžvelgti Dievo įvaizdį, jo valią. Taip pat padeda žmogui suvokti ir išgryninti jo vertybes, atrasti savo gerąsias savybes, tobulinti dorybes. Pokalbio metu gali būti ir iškeliamos blogos savybės, netinkama pasaulėžiūra ar ydos, kurios atitolina nuo Dievo. Žmogus gali būti pamokomas, padedama jam susigaudyti, pasirinkti, atskirti kuri dvasia jo gyvenime veikia. Taip pat palydėtojas už tą žmogų meldžiasi, drąsina jį sekti Kristumi klaidžiuose gyvenimo labirintuose.

Nors dvasinio pokalbio elementai (temos apie apie moralines problemas ir dvasinį tobulėjimą) pakankamai dažni išpažinties metu, tačiau išpažintis išsiskiria tuo, kad yra sakramentas ir jos metu atleidžiamos ir sunaikinamos žmogaus nuodėmes. Dvasinis pokalbis nuodėmių neatleidžia.

Dvasinis vadovas (palydėtojas) yra reikalingas tam, kad galėtų patarti, atsakyti, vesti žmogų link Dievo, pats turėdamas gilios asmeninės dvasinės patirties ir išminties galėtų ja pasidalinti. Tačiau čia svarbiausia asmens ryšys su Dievu.