Category: Skelbimai

MARIJOS DIENA ŠILUVOJE

  LAPKRIČIO 12 DIENĄ 13 – os valandų naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis. LAPKRIČIO 13 DIENĄ APSIREIŠKIMO koplyčioje 7 val. šv. Mišios 8 val. šv. Mišios 9 val. šv....

RUGPJŪTĮ MELDŽIAMĖS

  ŠVENTOJO TĖVO intencija – – už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje. ARKIVYSKUPIJOS intencija – – kad Šventosios Dvasios stiprinami mūsų Tėvynėje išlaikytume vienybės ir brolystės dovaną ir augtume pagarba vieni kitiems.

LIEPĄ MELDŽIAMĖS

  ŠVENTOJO TĖVO intencija – – kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę. ARKIVYSKUPIJOS intencija – – už jaunimą, kad Viešpaties malonėje rinktųsi geriausią gyvenimo kelią.

„Vocation Music Award Lietuva” (liet. pašaukimo muzikos konkursas)

Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras ir Pašaukimų sielovados centras Kaune organizuoja krikščioniško jaunimo muzikos projektą „Vocation Music Award Lietuva” (liet. pašaukimo muzikos konkursą) Konkurso tikslas yra skatinti jaunimą svarstyti pašaukimo, prasmės klausimais. Konkurso sąlygos prieinamos kiekvienam jaunuoliui, bent kiek mėgstančiam muzikuoti,...

TURIU TAU LAIKO

KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ NUO 16 VAL. IKI 18 VAL. ŠIOJE PAVĖSINĖJE TAVĘS LAUKS ŽMOGUS, TURINTIS TAU LAIKO. KVIEČIAM VISUS NORINČIUS ČIA ATSINEŠTI SAVO SKAUSMUS, DŽIAUGSMUS IR KLAUSIMUS. BUS GALIMA ATLIKTI IŠPAŽINTĮ, AR TIESIOG PASIKALBĖTI, PAŠVENTINTI ĮSIGYTĄ RELIGINĘ ATRIBUTIKĄ.

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR VELYKŲ SEKMADIENIO PAMALDŲ LAIKAS

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ ŠV. MIŠIOS Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje ketvirtadienį, balandžio mėn. 1 dieną – 18 val. DIDYSIS PENKTADIENIS – VIEŠPATIES KANČIOS PAMALDOS balandžio 2 dieną – 18 val. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – VELYKNAKČIO ŠV. MIŠIOS BALANDŽIO 3 DIENĄ – 20 VAL. VELYKŲ...

ŠEIMA – AMORIS LAETITIA 2021 – 2022 METAI

Šventojo Tėvo kvietimu Visuotinė Bažnyčia kovo 19 dieną pradeda ŠEIMOS-AMORIS LAETITIA metus, kurių pavadinimui popiežius pasirinko tą patį iš apaštališkojo paraginimo AMORIS LAETITIIA atskambantį MEILĖS DŽIAUGSMĄ. Kovo 19 dieną. 16 val. Lietuvos laiku galėsime stebėti atidarymo renginio „Mūsų kasdienė meilė“...

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš...