Category: Įvykiai

ŠILUVOS DEKLARACIJA

Dalinamės rugsėjo 12 d. viešai paskelbta Šiluvos deklaracija, kurią specialiai jai sukurtame internetiniame puslapyje prašoma perskaityti ir pasirašyti visų norinčių ir, žinoma, jai pritarančių. Švenčiant Šeimų dieną šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Šeimos-Amoris laetitia bei Šv. Juozapo metais, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas...

II – oji Pasaulinė palapinių šventė Šiluvoje

  Savaitės trukmės šventė, į kurią kviečiame visus, jaunus ir senus, šeimas su vaikais ir vienišus. Šventė skirta pasiruošusiems ne tik gauti patarnavimus, bet ir augti tarnaujant, palikti savo komforto zoną ir sekti Kristumi, patirti Jo meilės stebuklus ir tapti...

Nauji kunigų skyrimai (2021 m. birželis )

  Kunigas Sigitas BITKAUSKAS, dirbantis policijos sielovadoje, paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu. Kunigas Skaidrius KANDRATAVIČIUS atleistas iš Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. Kunigas Julius GRIGONIS atleistas...

SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ

Prieš 30 metų, 1991 m. gegužės 19 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupu buvo konsekruotas mūsų kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Sveikiname EMINENCIJĄ!