Adoruotojos

Mergaites adoruoti ir dalyvauti procesijose kviečia s. Ignė-Ramutė Bazilevičiūtė SJE, tel. 8 698 55030.

Mergaičių adoruotojų uždavinys – šlovinti Jėzų, esantį Švč. Sakramente, romiu ir nuolankiu pamaldumu papuošti švenčių bei iškilmių liturgiją.

Mergaitės renkasi liturginių švenčių ir atlaidų metu, dalyvauja iškilmingose procesijose, nešdamos vėliavas, atnašas, barstydamos žiedelius ir ypatingai garbindamos Švenčiausiąjį Sakramentą.

Kviečiamos mergaitės ir merginos, kurios parapijoje ruošiasi sakramentams, taip pat visos norinčios moksleivės.

img_7402

img_6500 img_7406 img_7416