2019 metai

 

03 06 Gavėnia
Pirma komunija
07 31 Vasaros stovykla
10 10 Maldos grupei-10
10 19 Kryžiaus kelias
12 12 Angelų sąskrydis