2018 metai

 

 

04 28 Tarptautinė maldos diena
06 14 Sutvirtinimo sakramentas
07 31 Vasaros stovykla
10 10 Maldos grupei-10
10 19 Kryžiaus kelias
12 12 Angelų sąskrydis