2016 metai

03 02 Susitikimas su Kun. A. Narbekovu
03 12 Svečiuose Ramūnas Aušrotas
03 13 Gavėnia. Kryžiaus Kelias
03 24 Didysis Ketvirtadienis
03 25 Didysis Penktadienis
03 26 Didysis Šeštadienis – Velyknaktis
03 27 Velykų rytas
04 08-10 Sutvirtinamųjų „Pažink save“ savaitgalis
 07 01 Gailestingumo kongresas Vilniuje
05 22 Pirmoji Komunija
05 29 Devintinės
06 11 Sutvirtinimo sakramento teikimas
06 26-30 Parapijos vaikų stovykla
07 04-07 Parapijos jaunimo stovykla
08 07 Klebono Erasto gimtadienio sveikinimai
12 18 Renginys „Gailestingumas Šiluvos istorijoje“