2015 metai

05 31 Pirmoji Komunija
06 04 Baidarių žygis
06 29 -07 03 Parapijos vaikų stovykla
 07 07-09 Parapijos jaunimo stovykla