2014 metai

06 01 Pirmoji Komunija
06 23-27 Parapijos vaikų stovykla
07 21-25 Parapijos jaunimo stovykla