2013 metai

05 26 Pirmoji Komunija
05 31 Sutvirtinimo sakramentas
06 17-21 Vaikų stovykla
07 15-19 Keliaujanti jaunimo stovykla
08 11 Klebono Erasto jubiliejus (50)