2011 metai

06 27 – 07 01 Parapijos vaikų stovykla