RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ -ŽOLINĖ.

RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ -ŽOLINĖ.

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarkaraščiu, tai yra 10 val. ir 12 val. Apreiškimų knygoje pasakojama, kad Marijai mirus, apaštalai budėjo prie jos kapo. Naktį vienas apaštalų išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę...

Šiluvos parapijos klebono išleistuvės

Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves – padėkos ir atsisveikinimo Mišias, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. Drauge melsimės Šiluvos bazilikoje. Po Šv. Mišių – kviečiame susirinkti Jono Pauliaus II piligrimų namuose (M. Jurgaičio a. 5, Šiluva), kur galėsime...

2023 m. didžiųjų ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidų (Šilinių) programa ir pamaldos (rugsėjo 7–15 d.)

Didžiuosius 2023 metų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje (Šilines) švęsime rugsėjo 7–15 d.  Pagrindinis atlaidų sekmadienis – rugsėjo 10-oji, Bažnyčios bendruomenių diena.  Atlaidų šūkis „Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“ (plg. Lumen Gentium, 8 sk.) Rugsėjo 7 d., ketvirtadienisŠV....

KAIP LANKANT ŠILUVĄ, APSILANKYTI ROMOJE

Vatikanas paskelbė Lietuvoje esančią šventovę dvasine dukterimi. Tvankų ir karštą 352 metų rugpjūčio 5 d. rytą, romiečiai skubėjo savo akimis išvysti nematytą reginį, – ant vienos iš Amžinojo miesto kalvų (Eskvilino), spindėjo sniego kauburiai. Netrukus popiežių Liberijų aplankė kilminga pora,...

III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje

Trečioji mokslinė konferencija Šiluvoje kvies kalbėti apie kūrybiškumąBirželio 12 d. į Šiluvos šventovę kviečiami sugrįžti mokslo piligrimai bei drauge diskutuotikrikščionybės ir kūrybiškumo tema. Būti kūrybiškam – Dievo pašaukimas žmogui. Pradžiosknygoje skaitome, jog Viešpats Kūrėjas sukuria žmogų kaip mažąjį kūrėją, pašauktąbendradarbiauti...

Ligonių diena Šiluvoje

Gegužės 26 – oji Ligonių diena Šiluvoje. Melsimės fizinio ir dvasinio išgijimo Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos užtarimu. Šv. Mišios 12 val. bazilikoje, po jų asmeninis kunigų palaiminimas. 18 val. Šv. Mišios bazilikoje Po Mišių Šv. Sakramento adoracija, šlovinimas, palaiminimas...

Kunigas Saulius Bužauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru

Šiandien, vasario 27 d., Šventasis Tėvas Pranciškus tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskyrė Vilniaus arkivyskupijos kunigą Saulių Bužauską, dabartinį Marijos radijo programų direktorių. Kun. Saulius Bužauskas gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje (Kauno rajonas ir arkivyskupija). 1990 m....