Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos Laiškas Dievo tautai 

Brangios seserys, brangūs broliai, Baigiantis Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos darbams, drauge su jumis visais norime padėkoti Dievui už gražią ir praturtinančią patirtį, kurią išgyvenome. Šį palaimingą laiką gyvenome gilioje bendrystėje su jumis visais. Mus palaikė jūsų...

Šiluvos šventovės informacija

Džiugu, jog Šiluvos šventovės vardas vis garsiau skamba skirtinguose kontekstuose. Dalinamės spalio 11d. potyriu bei žinia!„Dėmesys kultūrai ir tikėjimui – svarbiausios sąvokos, svarstytos Seimo Kultūros komiteto spalio 11 d. posėdyje, aptariant regioninės kultūros sklaidos klausimą. Posėdyje buvo pristatytas Šiluvos miestelio,...

Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmoji sesija.

Spalio 4 d. Vatikane prasideda Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos pirmoji sesija. Šventasis Tėvas prašo Dievo tautą melstis už Sinodą visą spalio mėnesį, o ypač spalio 1 d. – sekmadienį prieš Sinodo asamblėjos atidarymą. Popiežiaus Pranciškaus kvietimu spalio 1-osios sekmadienį...

Prasideda pasiruošimas Pirmai Komunijai

Ateinantį sekmadienį, t.y. spalio 8 d. 12 val. Šv. Mišiose kviečiame dalyvauti tėvus su vaikais, norinčiais šiais mokslo metais pasirengti I –ai išpažinčiai ir Komunijai. Po Šv. Mišių rinksimės parapijos namuose adresu: Raseinių g.16. Laukiame !

RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ -ŽOLINĖ.

RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ -ŽOLINĖ.

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarkaraščiu, tai yra 10 val. ir 12 val. Apreiškimų knygoje pasakojama, kad Marijai mirus, apaštalai budėjo prie jos kapo. Naktį vienas apaštalų išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę...

Šiluvos parapijos klebono išleistuvės

Kviečiame į Šiluvos parapijos klebono išleistuves – padėkos ir atsisveikinimo Mišias, kurios įvyks liepos 30 d. 12 val. Drauge melsimės Šiluvos bazilikoje. Po Šv. Mišių – kviečiame susirinkti Jono Pauliaus II piligrimų namuose (M. Jurgaičio a. 5, Šiluva), kur galėsime...

2023 m. didžiųjų ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidų (Šilinių) programa ir pamaldos (rugsėjo 7–15 d.)

Didžiuosius 2023 metų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje (Šilines) švęsime rugsėjo 7–15 d.  Pagrindinis atlaidų sekmadienis – rugsėjo 10-oji, Bažnyčios bendruomenių diena.  Atlaidų šūkis „Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“ (plg. Lumen Gentium, 8 sk.) Rugsėjo 7 d., ketvirtadienisŠV....

KAIP LANKANT ŠILUVĄ, APSILANKYTI ROMOJE

Vatikanas paskelbė Lietuvoje esančią šventovę dvasine dukterimi. Tvankų ir karštą 352 metų rugpjūčio 5 d. rytą, romiečiai skubėjo savo akimis išvysti nematytą reginį, – ant vienos iš Amžinojo miesto kalvų (Eskvilino), spindėjo sniego kauburiai. Netrukus popiežių Liberijų aplankė kilminga pora,...