20 kunigavimo metų

  Sveikiname visų mylimą Šiluvos kleboną su 20 metų tarnystės, palydėkim jį malda, o kas galit, atvykit šiandien į baziliką 18.30, kur bus aukojamos šv. Mišios, tiesioginė transliacija – https://www.youtube.com/watch?v=j4WGILbSTY8 2002 m. kovo 10 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įšventintas...

Kvietimas melstis už Tėvynę ir taiką Europoje

  Vasario mėnuo kiekvienam Lietuvos piliečiui primena prieš daugiau nei šimtą metų nelengvai iškovotą Tėvynės nepriklausomybę. Nuo pat pradžių valstybės kūrime aktyviai dalyvavo ir tikintieji. Šiandien su pasididžiavimu žvelgdami į nudirbtus valstybės kūrimo darbus, kviečiame dėkoti Viešpačiui už šalies nepriklausomybę...

Pamaldų laikas

Pamaldų laikas šventiniu laikotarpiu: Gruodžio 24 d. 22 val. BERNELIŲ MIŠIOS BAZILIKOJE Gruodžio 25 d. 8 val. ir 12 val. bazilikoje Gruodžio 26 d. 10 val. ir 12 val. bazilikoje Gruodžio 31 d. Padėkos Mišios už praėjusius metus 17 val....

MARIJOS DIENA ŠILUVOJE

  LAPKRIČIO 12 DIENĄ 13 – os valandų naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis. LAPKRIČIO 13 DIENĄ APSIREIŠKIMO koplyčioje 7 val. šv. Mišios 8 val. šv. Mišios 9 val. šv....

Lietuvos vyskupų kreipimasis Dėl sinodinio kelio pradžios

  2021 m. spalio 15 d. Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės, Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus,...