Kunigai

KLEBONAS – vicedekanas kun. ERASTAS MURAUSKAS
1963 08 08 * 2002 03 10 * 2003 04 23
Raseinių g. 27, Šiluva, Raseinių r.
Tel. 8 (428) 43 190, mob. 8 612 56 938
El. p. erastasm@yahoo.com

vlcsnap-2009-07-28-20h34m18s117

Gimė 1963 m. rugpjūčio 8 d. Šiauliuose. 1981 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, 1986 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir iki 1996 m. dirbo projektuotoju Kauno žemės ūkio projektavimo institute.

1996-2001 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 2002 m. kovo 10 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus. Sielovadinę tarnystę pradėjo Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje, vėliau kunigavo Kaune, Šventosios Dvasios parapijoje, po to – Eržvilko ir Vadžgirio parapijose.

2003 04 23 paskirtas Šiluvos parapijos klebonu, taip pat aptarnaujančiu Žaiginio, o nuo 2004 02 23 – dar ir Lyduvėnų parapijas.

2001 06 29 kun. E. Murauskas Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus paskirtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kapelionu, 2003 04 23 – Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso, veikiančio Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, dvasios tėvu.

VIKARAS ir Apsireiškimo koplyčios bei šventovės rektorius – kun. DARIUS VASILIAUSKAS
1987 02 16 * 2013 01 06 * 2018 06 19
mob. 8 615 63109
El. p. dr.vasiliauskas@gmail.com