Šv. Mišių užsakymas

misiu

Ką reiškia „užsakyti Mišias“?

Eucharistija (arba šv. Mišios) yra Jėzaus Kristaus auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat esame kviečiami dalyvauti joje su konkrečiais prašymais ir padėka.

Gražus paprotys yra užsakyti šv. Mišias kokia nors intencija. Klaidinga būtų prašyti „užpirkti“ Mišias, nes tokiu atveju atsakome, kad „Mišių nepardavinėjame“. Kadangi intencijos priėmimas nepadaro Mišių „asmeninėmis“, o tik padeda bendrai maldai tapti konkretesne.

  • Sudėtinėse šv. Mišiose meldžiamasi daugiau nei vieno tikinčiojo intencijomis.
  • Visoms kitoms Mišioms priimamos individualios tikinčiųjų intencijos.

Auka už šv. Mišias

Pagal seną tradiciją, užsakydami šv. Mišias tikintieji palieka auką, kadangi būdami katalikai turime pareigą išlaikyti Bažnyčią ir jos tarnus. Tačiau tai jokiu būdu nėra „mokestis“ už atliktą Bažnyčios tarno „darbą“. Aukos dydis nustatytas nėra, ir tai jokiu būdu nėra prievolė.

Kokios gali būti šv. Mišių intencijos?

Šv. Mišių intencijas padiktuoja gyvenimas ir mylinti tikinčio žmogaus širdis. Štai keli iš daugybės galimų pavyzdžių:

  • Prašymai – palaimos šeimai, vaikams, sveikatos ir kantrybės ligoniams, pagalbos kovojantiems su žalingais įpročiais ir ydomis; už artimo žmogaus ar nusidėjėlių atsivertimą, prieš tolimą kelionę, sunkesnę operaciją, meldžiant palaimingos mirties; už visą giminę, auž miestą, Tėvynę, taiką…
  • Padėka – vardinių ar gimtadienio proga, pradedant ar baigiant mokslus bei darbus, priimant Santuokos sakramentą, gimus kūdikiui, išvengus nelaimės, pasveikus…
  • Už mirusius – už namiškius, gimines, draugus, geradarius, kuriems jaučiamės kokia nors prasme skolingi, už parapijoje dirbusius kunigus, už tremtinius, laisvės kovotojus, už artimųjų neturinčius ar užmirštus, už skaistykloje esančius; laidotuvių dieną, 30-tą dieną po mirties ir kas mėnesį iki pirmųjų metinių, per vėlesnių metinių sukaktis.

Dėl intencijų užsakymo kreiptis į parapijos kleboną, tel. 8 612 56 938
arba į kleboniją: Raseinių g. 27, Šiluva; tel. 8 (428) 43190.