Skautai

Vadovė – ses. Onutė Šarakauskaitė SJE, tel. 8 687 87124

Šiluvos skautų vienetas skautišką veiklą pradėjo 2007 m.Pirmoji iniciatorė buvo Viktorija Blužaitė. Ją paskatino broliai Gintaras ir Kęstutis. Jie mokindamiesi Šiluvoje priklausė Europos skautų organizacijai. Broliai patarė kreiptis į Šiluvos Jono Pauliaus 2-ojo namus, į skautę Oną Šarakauskaitę.

Į pirmą užsiėmimą Viktorija atsivedė vienuolika draugų, kurie norėjo tapti skautais. 2007 m. Organizavo pirmąją 3 dienų stovyklą Palendriuose, padedant patyrusiems skautams iš Kybartų. 2008 m. birželio 22 dieną pirmieji įžodį davė: Viktorija Blužaitė, Dovilė Railaitė, Gintarė Banytė,Jolanta Jokubaitytė ir Vita Bartėšiūtė.

Kiekvienais metais skautai organizavo iškylas į gamtą, sueigas, vasaros stovyklas. 2009 m. stovyklavo Dzūkijoje,  2010 m. – Kunigiškiai-Palanga,  2011 m. – Aukštaitija-Kirdeikiai,  2012 m. – Baltoji Ančia, 2013 m. – Šiluva-Vaišviūnai, 2014 m. Palanga-Žeimigiškiai, 2015 m. – Šiluva-Šilinė (Punskas), 2016 m. Valdovų takais-Senieji trakai. Šiluvos skautų vienetą lanko 25 skautai ir kandidatai.

IMG_5482

P6130014 IMG_5513

DSC_2093