Šilinės – atlaidų programa 2017 m.

Šilinių programa rugsėjo 7–15 d. švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metus: > atsisiųsti <

Atidarymas rugsėjo 6 d.:

19 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje

po šv. Mišių procesija su Švč. Sakramentu į baziliką.

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios:

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
19 val. aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas:
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje

„Turiu Tau laiko“ (palapinė aikštės gale):
10–19 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)

Švč. Sakramento adoracija:
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Katechezės:
11.40 ir 18.45 val. aikštėje

Kryžiaus kelio apmąstymas:
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.
(9 val. autobusiukas nuveš nuo aikštelės prie Šiluvos parduotuvės)

Rožinio malda:
11.10 aikštėje
14 val. Bazilikoje
18.00 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

Marijos valandos:
9.30 val. Bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis:
15 val. Bazilikoje

Vaikų palaiminimas:
po vakaro šv. Mišių aikštėje