Šeimų „Dievo Motinos komanda“

Šiluvos komandos koordinatoriai 2016 m. – Paulius ir Ieva Petravičiai,
mob. 8 699 10894
Komandą palydintis kunigas – Gintas Leonavičius

Komandos susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio trečią šeštadienį, paeiliui kiekvienos poros namuose.

end-logo

Dievo Motinos Komandos (Equipes Notre-Dame) yra tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais. Dievo Motinos Komandos įkurtos tėvo Henri Caffarel prieš 50 metų Prancūzijoje.

Vienoje komandoje buriasi 4-7 santuokos sakramentą priėmusios poros ir kunigas.  Kunigas komandoje nėra sprendimus priimantis vadovas, o bičiulis, kuriam poros dovanoja savo draugystę. Čia jis gali pailsėti, pabūti klausytoju, o ne kalbėtoju – taip pamato, kuo gyvena šeimos ir tai jam padeda geriau pasiruošti šeimų sielovadai.

Kiekvienoje komandoje kasmet renkama atsakingoji pora, kuri derina susitikimų laiką ir vietą, primena apie įsipareigojimus bei skaitomus tekstus.

Komanda kas mėnesį susitinka vis kitos poros namuose. Susitikimo metu poros ir kunigas kartu valgo, dalijasi svarbiausiais praėjusio mėnesio įvykiais ir tuo, kaip jiems pavyko laikytis įsipareigojimų, kartu pasimeldžia ir pasidalija mintimis apie kartu skaitomą tekstą.

DMK judėjimas nesiūlo jokios specifinės dvasingumo formos, tačiau kviečia poras įsipareigojimams, kurie įvardijami kaip Santuoką palaikantys ir tvirtinantys siekiai:

  1. Kasdien skaityti Šventąjį Raštą.
  2. Kasdien skirti laiko asmeninei maldai – pokalbiui su Viešpačiu.
  3. Kasdien pasimelsti su sutuoktiniu, o jei įmanoma – visa šeima.
  4. Kas mėnesį sutuoktiniams susėsti poros pokalbiui Viešpaties akivaizdoje („Prisėdimas“).
  5. Kas mėnesį nusistatyti asmeninę taisyklę, padėsiančią ugdytis ir praktiškai laikytis tikėjimo, ir stengtis jos laikytis.
  6. Kartą per metus dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų rekolekcijose, kur apžvelgtų per metus santuokoje nueitą dvasinį kelią.

Kiekvienų metų rugsėjo pradžioje Šiluvoje vysta visos Lietuvos komandų suvažiavimas.

Daugiau apie Dievo Motinos komandas: www.equipes-notre-dame.lt