Sausio 13-ąją Marijos diena Šiluvoje

Sausio 12 d. vakare Šiluvos bazilikoje prasideda 13 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Sausio 13 d. šv. Mišios:

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje.

10 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

10.45 val. Švč. Sakramento adoracija. Rožinio malda.

12 val. iškilmingos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

Po šv. Mišių iki 16 val. – Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje. 15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis.