SAUSĮ meldžiamės šiomis intencijomis

 

ŠVENTOJO TĖVO – kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS – kad Naujieji metai mokytų mus šv. Juozapo pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir atrasti širdies ramybę.