Sakralinės muzikos festivalis „Regina angelis“

Jau spalio viduryje Šiluvą užlies sakralinė muzika: visą savaitgalį – spalio 12-13 dienomis – Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje giedos chorai ir skambės sakralinės muzikos festivalis REGINA ANGELIS.
Festivalio koncertuose jūsų laukia net 8 chorai, Lietuvos kariuomenės orkestras ir jaunosios kartos operos atlikėja sopranas Ieva Goleckytė-Jarašė.

Sakralinės muzikos festivalis REGINA ANGELIS
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
2019 m. spalio 12-13 d.

Spalio 12 d.

12:00 val. šv. Mišios, gieda Vilniaus vyrų choras „Varpas“
13:00 festivalio koncertas
Dalyvauja:
Kauno mišrus choras „Saluto“ (vad. Ramutė Štreimikytė);
Vilniaus vyrų choras „Varpas“ (vad. prof. Jurijus Kalcas);
Pasvalio mišrus choras „Canticum novum“ (vad. Rimvydas Mitkus).

Spalio 13 d.

12:00 šv. Mišios, gieda Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“
13:30 „Magnificat“ John Rutter, diriguoja Tomas Ambrozaitis, solistė Ieva Goleckytė-Jarašė
Dalyvauja:
Lietuvos kariuomenės orkestras (vad. kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas);
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vad. Tomas Ambrozaitis);
Klaipėdos m. kultūros centro Žvejų rūmų mišrus choras „Cantare“ (vad. Artūras Dambrauskas, chormeisteris Ramūnas Baršauskas);
Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“ (vad. Kristina Rimienė);
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (vad. Algirdas Šumskis).