Popiežius Pranciškus visą gegužės mėnesį kviečia Bažnyčią šauktis Švč. Mergelės Marijos užtarimo, kad pagaliau baigtųsi pandemija

Kiekvieną gegužės mėnesio dieną Švč. Mergelei Marijai dedikuotų 30 šventovių visame pasaulyje jungsis į šią prasmingą maldos grandinę. Kiekvienos dienos rytmetį kaskart vis kitoje šventovėje specialiomis apeigomis prie Mergelės Marijos atvaizdo bus uždegama žvakė, simbolizuojanti jos budintį užtarimą. Dieną pagal kiekvienos šventovės papročius vyks Rožinio malda, tiesiogiai transliuojama oficialiais Šventojo Sosto TV kanalais. Dienos pabaigoje prie šventovės susirinkę tikintieji vėl kreipsis į Mergelę Mariją malda bei giesme.
Kviečiame įsitraukti į šią maldos akciją ir kasdien kalbant Rožinį prisiminti tos dienos intenciją savo parapijose, bendruomenėse, namuose. Pagal galimybes tiesioginę Rožinio maldą iš kiekvienos šventovės galima kasdien stebėti oficialiais Vatikano kanalais 19 val. Lietuvos laiku.
ŠILUVOJE šiomis intencijomis vienijamės Rožinio maldoje kasdien 17.30, taip pat 18 val. šv. Mišiose, o po jų – litanijoje. Sekmadieniais 11.30 val. Rožinis, 12 val. Mišios bei litanija.