Pamaldos gegužės mėnesį

 

GEGUŽĖ. Informacija dėl pamaldų Šiluvoje:

Šv. Mišios darbo dienomis 12 ir 19 val. bazilikoje, šeštadieniais – 10, 12 ir 19 val. bazilikoje.

Jose vyskupų nutarimu galima dalyvauti laikantis visų asmeninio saugumo priemonių bei mažiasiai 3 metrų atstumo vienas nuo kito.

 Sekmadieniais tikinčiųjų dalyvavimas pamaldose dar nėra atnaujintas, kviečiame likti namuose ir melstis medijų pagalba.

Už akcijos „Šviesos žemėlapis“ dalyvius ir toliau meldžiamasi ir pamaldos transliuojamos šiokiadieniais 19 val., sekmadieniais – 12 val.

Nuo gegužės įprastos rožinio malda prieš vakarines šv. Mišias ir gegužinės pamaldos po jų karantino metu nevyks, kol ganytojų nebus leista kitaip.