PALAIMINTAJAM JURGIUI MATULAIČIUI MIC – 150

Balandžio 13, Marijos dieną, antradienį Šiluvos bazilikoje
11 val. katechezė „Nuolankumo drąsa : pal. Jurgis Matulaitis „
Ses. Viktorija Plečkaitytė MVS
11.30 Rožinio malda
12 val. iškilmingos šv. Mišias aukos
Arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas
Kauno arkivyskupijos informacija
Transliacijos arkivyskupijos YouTube, Delfi.lt, Šiluvos parapijos fb bei Marijos radijo kanalu